Chiron w połączeniu

Chiron w aspekcie

Chiron w aspekcie

Chiron w aspekcie Aspekty Chirona na wykresie urodzeniowym Chiron na wykresie urodzeniowym przedstawia naszą „najgłębszą ranę”. Pokazuje obszar naszego życia i część naszej psychiki, w którym brakuje nam poczucia własnej wartości, a nawet szacunku do samego siebie i w wyniku tego mamy tendencję do nadmiernej kompensacji. Staramy się daw

Chiron w aspekcie

Chiron w aspekcie

Chiron w aspekcie Aspekty Chirona na wykresie urodzeniowym Chiron na wykresie urodzeniowym przedstawia naszą „najgłębszą ranę”. Pokazuje obszar naszego życia i część naszej psychiki, w którym brakuje nam poczucia własnej wartości, a nawet szacunku do samego siebie i w wyniku tego mamy tendencję do nadmiernej kompensacji. Staramy się daw

Chiron w aspekcie

Chiron w aspekcie

Chiron w aspekcie Aspekty Chirona na wykresie urodzeniowym Chiron na wykresie urodzeniowym przedstawia naszą „najgłębszą ranę”. Pokazuje obszar naszego życia i część naszej psychiki, w którym brakuje nam poczucia własnej wartości, a nawet szacunku do samego siebie i w wyniku tego mamy tendencję do nadmiernej kompensacji. Staramy się daw