mars retrograde

Mars Retrograde 2018

Mars Retrograde 2018

Mars Retrograde in Aquarius and Capricorn 2018 Mars Retrograde in Aquarius and Capricorn 2018: 26 czerwca 2018, do 27 sierpnia 2018 UWAGA - W 2019 r. Nie ma żadnych okresów wstecz dla Marsa. Kolejny retrogradacja Marsa nastąpi od 9 września 2020 r. Do 13 listopada 2020 r. Na znak Barana. Na tej stronie: Znaczenie retrogradacji Marsa. Ws